eConsult

Met een eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan de medewerkers van onze praktijk.

Spoedgevallen
Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten: 033-4631192 (optie 1)

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.

Privacy
Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Inhoud van de vraag
Vragen die bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn als eConsult zijn: leefstijladviezen of -vragen, vragen over uw medicijnen, vragen over een aandoening die bij u is vastgesteld, vragen over een eerder consult. U kunt het eConsult ook gebruiken om uw arts te laten weten hoe u reageert op medicijnen die u recent heeft gekregen of om zelfmetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk door te geven. Vragen die ongeschikt zijn als eConsult: spoedeisende vragen, klachten waarvoor lichamelijk onderzoek nodig is, emotionele en/of psychische problemen.

Afhandeling van uw vraag
Voordat u de vraag stelt dient u een medewerker te kiezen. Alle medewerkers van de praktijk kunnen uw vraag inzien. Wilt u dat uw vraag door een bepaalde arts beantwoord wordt, dan dient u dit bij uw vraag te vermelden.

U ontvangt uiterlijk binnen 3 werkdagen antwoord.