Praktijkondersteuners (GGZ)

Hilda Lubbers, Leonore Wierema en Loes Brons werken in de praktijk als praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg. Zij ondersteunen de huisarts met betrekking tot het psychisch welbevinden van de patiënt. 
Denk hierbij aan de inventarisatie van uw klachten, diagnostiek, korte behandeling en begeleiding.

Verwijzing naar haar vindt plaats via uw huisarts.

Informatie over GGZ ondersteuner:
Bij vermoeden op of aanwezigheid van psychische problematiek kan de huisarts u doorverwijzen naar de PraktijkOndersteuner in de Huisartsenzorg voor de Geestelijke GezondheidsZorg (POH- GGZ) . Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van aandacht, opvoedingsvragen, angst en paniek, eenzaamheid, verlies/ rouw, hyperactiviteit, down/somberheid of depressie, slapeloosheid, spanning/stress, burnout en zingeving.

De praktijkondersteuner-GGZ is speciaal geschoold in het onderkennen en begeleiden van deze psychische problemen en klachten. Zij is goed op de hoogte van de behandel-mogelijkheden en kan u snel, zonder wachttijd en binnen uw eigen huisartsenpraktijk de juiste hulp bieden.

Hoe gaan zij te werk?
Als u door de huisarts wordt verwezen, zal de assistente u aanmelden bij het online clientportaal ZorgIQ dat de POH-GGZ gebruikt om goede zorg te verlenen.
Na het eerste gesprek bij de POH-GGZ zijn er een aantal mogelijkheden: indien u dat wenst kan de POH-GGZ u zelf begeleiden met uw problemen. Dit is afhankelijk van de ernst en de duur van uw klachten.
Tijdens de begeleiding houdt zij rekening met uw wensen en wat er in uw omgeving mogelijk is.
Als het aan de orde is zal zij met uw toestemming uw omgeving (partner, kinderen ed.) betrekken in de begeleiding.
Als blijkt dat u meer specialistische hulp nodig heeft zal zij in overleg met u en de huisarts voorstellen om u door te verwijzen naar een andere zorgverlener ( psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker ) of cursus.
Het streven is om u snel, direct en dichtbij huis de juiste hulp te bieden.
Veiligheid en vertrouwen is een voorwaarde voor een werkzaam contact.

Afspraken bij POH-GGZ vallen onder de huisartsenzorg en worden niet bij u in rekening gebracht. Echter bij niet verschijnen op de afspraak of niet tijdig afbellen bij verhindering (minimaal 24 uur van tevoren) zien wij ons genoodzaakt om rechtstreeks een bedrag bij u in rekening te brengen. 25 euro voor een intake-gesprek en 15 euro voor een vervolggesprek. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Hilda
Hilda Lubbers
Aanwezig op donderdag

Leonore
Leonore Wierema

Aanwezig op woensdag

Loes
Loes Brons

Aanwezig op donderdag