Buurtzorg

De zorg van de wijkverpleegkundige vergeleken met vroeger is niet veranderd. Wel is de manier waarop we die zorg bieden veranderd.

Zorgen en verplegen is een vak, waarin naast professionele kennis ook vaardigheden en een respectvolle, betrokken houding essentieel zijn.
Team Leusderkwartier-Vermeerkwartier en Binnenstad biedt die zorg die u nodig heeft.
Het team is klein en zelfsturend en werkt vanuit het Medisch Centrum Tollius nauw samen met de huisarts en andere diciplines.
Zij is de schakel in uw buurt en brengt u zonodig in contact met andere hulpverleners

De zorg bestaat o.a. uit:

 • Preventieve zorg; wat kunt u doen om gezond te blijven of zo goed mogelijk te leren leven met de beperkingen die u heeft als gevolg van ziekte of ouderdom
 • Zorg bij de lichamelijke verzorging na bijv. een operatie of als u ziek bent
 • Zorg in de laatste levensfase voor mensen die graag thuis willen sterven
 • Hulp bij het toedienen van medicatie, bijvoorbeeld door u te (leren) injecteren
 • Specialistische zorg zoals het zwachtelen van benen bij vaatproblemen, wond- en stomazorg
 • Hulp bij thuisdialyse
 • Een luisterend oor en mogelijk advies over uw situatie
 • Het zorgen voor een goede coördinatie tussen de hulpverleners.
 • Steun aan uw partner, kinderen, buren zodat u thuis kunt blijven

De wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Amersfoort zijn er voor:

 • Zorg aan iedereen, ongeacht de leeftijd
 • Voor alle zorgvragen thuis
 • Voor mensen die net uit het ziekenhuis komen en nazorg nodig hebben.
 • Voor mensen die chronisch ziek zijn en daar vragen over hebben, of geholpen moeten worden om iets te leren rond hun Diabetes (suikerziekte), COPD (longaandoeningen), Hart en Vaatziekten, etc.
 • Mensen met Oncologische aandoeningen (kwaadaardige aandoeningen), die vragen hebben of hulp bij hun dagelijks leven
 • Mensen  met beperkingen door ziekte en ouderdom
 • Kinderen die zorg nodig hebben op het dagverblijf of op school

De zorg die wij geven wordt vergoed vanuit de algemene wet bijzondere zorg, de AWBZ-zorg. Een informatief gesprek bij u thuis is mogelijk en hier zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt contact opnemen met de wijkverpleegkundige op telefoonnummer: 06-23935198.

buurtzorg logo